Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống bản đồ số du lịch thông minh

29/02/2024

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy phát triển du lịch Thủ đô.

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch Thủ đô

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, năm 2023 vừa qua, ngành du lịch Thủ đô đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ, vị thế, vai trò của du lịch Hà Nội tiếp tục được nâng cao trên thị trường quốc tế. Trong quá trình thúc đẩy phát triển du lịch Thủ đô, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đóng một vai trò quan trọng. 

Theo bà Đặng Hương Giang, để đạt được kết quả đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy phát triển du lịch Thủ đô. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ VHTTDL, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Du lịch Hà Nội đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về CCHC như: đã ban hành các Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác pháp chế tại Sở.

gd-giang-1708480941862284494427-17086617461491642158435.jpg

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang

Sở Du lịch Hà Nội đã thực hiện khai báo 26/26 TTHC trên cổng dịch vụ công của Thành phố và đang thực hiện khai báo trên cổng dịch vụ công Quốc gia. Trình UBND Thành phố phê duyệt tái cấu trúc 26/26 TTHC, thực hiện toàn trình 24/26 TTHC, thực hiện số hóa 100% TTHC của Sở, thực hiện đơn giản hóa các TTHC, phân cấp ủy quyền giải quyết TTHC 06/26 TTHC, công bố 03 TTHC nội bộ, ban hành 12 quy trình giải quyết công việc nội bộ. Đã đồng bộ triển khai chữ ký số trong công tác giải quyết các TTHC của Sở.

Năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 3.104 hồ sơ TTHC của công dân, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định, các hồ sơ TTHC đảm bảo giải quyết trước hạn và đúng hạn 100%, không xảy ra tình trạng chậm, muộn.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhấn mạnh, chuyển đổi số ngành du lịch đang là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm hàng đầu trong công tác chuyển đổi số của Thành phố. 

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18 ngày 30/12/2022 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó công tác chuyển đổi số du lịch được xác định rõ nhiệm vụ: Cung cấp đầy đủ thông tin và trải nghiệm trực tuyến cho khách theo thời gian thực, trên cơ sở xây dựng và khai thác các nguồn tài nguyên dữ liệu về văn hóa, lịch sử của Thủ đô để phát triển du lịch.

Sẽ xây dựng hệ thống bản đồ số du lịch thông minh thành phố Hà Nội

Hiện thực hóa các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Sở Du lịch Hà Nội đã từng bước hoàn thiện hạ tầng truyền dẫn đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền số của Thành phố, tuân thủ Mô hình tham chiếu về kết nối mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; xây dựng, phát triển hạ tầng Internet vạn vật phục vụ các ứng dụng trong du lịch thông minh của ngành du lịch Thủ đô; tiếp tục triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành Du lịch; đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đồng bộ với việc triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu du lịch Hà Nội; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; duy trì và nâng cấp Cổng thông tin điện tử (website) của Sở Du lịch, đảm bảo hiện đại, thuận tiện cho du khách và người dân truy cập, thường xuyên cập nhật các hoạt động, sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, hoạt động của ngành du lịch diễn ra tại Hà Nội. 

Nguồn: toquoc.vn