Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Hà Nội

- Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 và quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 24/01/2019

- Danh mục gồm 26 thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch, bãi bỏ 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch.

Xem file đính kèm TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TOÀN THÀNH PHỐ

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt Tên Thủ Tục Cơ Quan Thực Hiện Lĩnh vực Mức Trực Tuyến
1 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp Thành phố Sở Du lịch Dịch vụ du lịch khác Mức độ 4
2 Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Du lịch Lữ hành Mức độ 4
3 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Dịch vụ du lịch khác Mức độ 4
4 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Dịch vụ du lịch khác Mức độ 4
5 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Dịch vụ du lịch khác Mức độ 4
6 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Dịch vụ du lịch khác Mức độ 4
7 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Dịch vụ du lịch khác Mức độ 4
8 Thủ tục Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Sở Du lịch Lưu trú du lịch Mức độ 4
9 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Du lịch Lữ hành Mức độ 4
10 Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Du lịch Lữ hành Mức độ 4
11 Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Du lịch Lữ hành Mức độ 4
12 Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Sở Du lịch Lữ hành Mức độ 3
13 Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Du lịch Lữ hành Mức độ 4
14 Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Du lịch Lữ hành Mức độ 4
15 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Du lịch Lữ hành Mức độ 4

Tổng số 26 thủ tục / 2 trang

  • «
  • 1
  • 2

Bản quyền © 2018 của Sở du lịch Hà Nội. Tất cả quyền được bảo vệ