Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

12/08/2020

Sở Du lịch Thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm nhằm nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng dập dịch

Thực hiện CV số 1979-STTTT-TTĐT ngày 06/8/2020 v/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 trên trang/cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội và CV số 2006/STTT-CNTT v/v hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bênh của UBND Thành phố hà Nội - Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (chi tiết bên dưới)

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn/

buoc-1.jpg

buoc-2.jpgbuoc-3.jpgbuoc-4.jpg