Tháng phim ẩm thực Pháp

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Xem bản đồ)

12/03/2019