Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - 87 Láng Hạ; (Xem bản đồ)

27/10/2018

http://www.haniff.vn