Chuỗi hòa nhạc quốc tế thường niên Cello Fundamento Concert

Nhà Hát Lớn Hà Nội, Số 01 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

19/12/2018

https://www.facebook.com/cellofundamen/