CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI LỤC VIỆT NAM

VIETNAM CONTINENTAL TRAVEL SERVICES ONE MEMBER COMPANY LIMITED

CONTINENTAL (VN) TRAVEL SERVICE CO., LTD

P509C2 Tập thể Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa (Xem bản đồ)

84 24 39412834

www.vietnamcontinental.com.vn

duong@vietnamcontinental.com.vn

Giấy phép kinh doanh dịch vụ
Lữ hành quốc tế

01-488/2014/TCDL-GP LHQT

Số quyết định: 01-488/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp lại:

Ngày cấp lần đầu: 31-12-2014

QR Code

PDF