CÔNG TY CỔ PHẦN VIAJE ASEAN

VIAJE ASEAN JOINT STOCK COMPANY

VIAJE ASEAN.,JSC

Tầng 2, Phòng 202, Số 03, Phố Phan Huy Ích, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam (Xem bản đồ)

84 971215539

www.viajeasean.com

info@viajeasean.com

Giấy phép kinh doanh dịch vụ
Lữ hành quốc tế

01-1263/2019/TCDL-GP LHQT

Số quyết định: 01-1263/2019/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp lại:

Ngày cấp lần đầu: 19-02-2019

QR Code

PDF