UBND tỉnh Sơn La tổ chức Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Sơn La năm 2022

21/04/2022