Thông báo lịch tổ chức xét tuyển công chức năm 2022

18/11/2022

Ngày 17/11/2022, Hội đồng xét tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3610/TB-HĐXT về lịch tổ chức xét tuyển công chức năm 2022.

Ngày 17/10/2022, Hội đồng xét tuyển công chức năm 2022 đã có Quyết định số 9817/QĐ-HĐXT phê duyệt nội dung ôn tập xét tuyển công chức vào làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ để các thí sinh ôn tập, tham dự Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Hội đồng xét tuyển công chức thông báo lịch tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2022 cụ thể như sau:

8 giờ 00 Ngày 18/11/2022: Họp Hội đồng xét tuyển, thành viên tham gia sát hạch;

8 giờ 30  ngày 24/11/2022  (Thứ Năm): Tổ chức Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí dự tuyển (thí sinh có mặt tại tầng 6 Sở Nội vụ, 18B Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội để tham dự phỏng vấn).

Ngày 25/11/2022: Họp HĐ xét tuyển; thông báo kết quả sát hạch.

Trình UBND Thành phố công nhận kết quả xét tuyển; Hoàn thiện Hồ sơ trúng tuyển; Quyết định tuyển dụng sau khi UBND Thành phố phê duyệt kết quả.

Trên đây là lịch tổ chức xét tuyển công chức năm 2022 để các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan và các thí sinh biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về thường trực Hội đồng xét tuyển công chức (Phòng Công chức viên chức của Sở Nội vụ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết.

Thông báo số 3610/TB-HĐXT