Thông báo Kết quả chấm, chọn sản phẩm Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm quả tặng Du lịch Hà Nội năm 2022"

09/11/2022

tb-63-2022.pdf

 

1. Giải nhất (01 giải)

z3869839454102cee41279c70c083df1b4626cb11eec8d.jpg

Việt Nam Quê hương tôi - tác giả Nguyễn Duy Linh

 

2. Giải nhì (02 giải)

z38695476035675dedb96abaf57080e2771e27c2002687.jpg

Bộ Tố nữ - tác giả Đặng Văn Hậu

 

z386954758155145b8d85ab83ca07613405e6d141ddbb7.jpg

Hà Nội trong tôi - tác giả Phạm Xuân Cường

 

3. Giải ba (03 giải)

z3869547598823ab435aa628aea50b604c312eb1b0cb93.jpg

Hộp quà tinh hoa - tác giả Văn Nguyễn Hồng Trân

 

z3869547605089a96848ee7dd18e08dd8499c61b3479a9.jpg

Túi mây - tác giả Nguyễn Văn Tĩnh

 

z3869566944068f0dc99b2314f6efd79aec9dc5c649e8f.jpg

Phố cổ Hà Nội xưa -  tác giả Nguyễn Xuân Dục

 

4. Giải khuyến khích (05 giải)

z38695476159325e227b50ed0fa614f527326430228282.jpg

Cổng di sản Thăng Long - tác giả Nguyễn Tấn Phát

 

z3869547595418147e1434e99560421092ad7542ff74ba.jpg

Hộp thuỷ tinh hoa hồng - tác giả Nguyễn Phương Ngân

 

z3869566897817125a20e3e1df9407582c20ff074acde8.jpg

Khăn lụa tơ tằm vẽ tay - tác giả Nguyễn Thị Thu Hương

 

z3869547608987eb06b169d602cc00421eaeff35c559ea.jpg

Hà Nội 12 mùa hoa - tác giả Hợp tác Xã Sinh Dược

 

z38695475925267f6fbf2c03df8d7acb55ab1929d22472.jpg

Khăn trải bàn thuê tay hoa sen - tác giả CT thiết kế TT Tân Mỹ