Thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm cuộc thi “Ảnh Du lịch Hà Nội năm 2022” và “Thiết kế mẫu quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022”

01/08/2022

Triển khai Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022, Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-SDL ngày 12/4/2022 về vệc tổ chức Cuộc thi Ảnh du lịch Hà Nội năm 2022 và Kế hoạch số 94/KH-SDL ngày 12/4/2022 về tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022.

Theo Thể lệ 02 cuộc thi trên, thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/7/2022. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tác giả ở các tỉnh, thành phố chưa kịp hoàn thiện tác phẩm/sản phẩm dự thi theo thời hạn quy định.

Để có thêm thời gian cho các tác giả trong và ngoài nước hưởng ứng sáng tác, gửi tác phẩm/sản phẩm tham gia các cuộc thi, Sở Du lịch Hà Nội, cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi, thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm/sản phẩm dự thi như sau:

1. Thời gian nhận tác phẩm: Đến hết ngày 30/9/2022 (tính theo dấu bưu điện).

2. Công tác chấm, chọn tác phẩm/sản phẩm dự thi: Tháng 10/2022

3. Thời gian tổ chức trao giải và trưng bày tác phẩm: Tháng 10-11/2022

(Đối với cuộc thi Ảnh Du lịch Hà Nội, tác giả tự tải ảnh dự thi lên website www.anhdepdulichhanoi2022.com thực hiện theo các bước hướng dẫn)

Ban Tổ chức rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia các cuộc thi của các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập trên trang website:http://sodulich.hanoi.gov.vn hoặc liên hệ Đ/c Doãn Thủy, Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (ĐT: 093.269.9989).

Ban Tổ chức Cuộc thi xin trân trọng Thông báo./.