Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022

26/10/2022

Ngày 26/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3285/TB-HĐTT về điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội đã tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vào ngày 23/10/2022.

Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (có danh sách kèm theo). Điểm thi trong Thông báo này chưa trừ điểm đối với những trường hợp vi phạm nội quy thi.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, trực tiếp nộp đơn phúc khảo theo mẫu và lệ phí phúc khảo bài thi về Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố (Sở Nội vụ). Lệ phí phúc khảo là 150.000 đồng

Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 27/10/2022 đến 10/11/2022.

Địa điểm:  Nhận đơn tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ (số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thông báo nội dung trên tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để các thí sinh thực hiện ./.

Thông báo điểm thi

Đơn xin phúc khảo