Sở Du lịch Hà Nội phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực du lịch

08/07/2019

Ngày 4/7 tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực du lịch và tập huấn kỹ năng kết nối, xây dựng sản phẩm cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, khách sạn, lữ hành… trên địa bàn Thủ đô.


Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu khai mạc hội
 nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, từ năm 2016 đến nay, Du lịch Hà Nội có mức tăng trưởng cả về số lượng khách và tổng thu du lịch ở mức trên 10%/năm; đóng góp tích cực và sự tăng trưởng chung của kinh tế - xã hội Thủ đô. Sở Du lịch Hà Nội đã tập trung thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Tp. Hà Nội trong lĩnh vực du lịch, đảm bảo môi trường và điều kiện kinh doanh theo đúng khuôn khổ của pháp luật. “Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp cần tuân thủ các văn bản, quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền lợi của khách hàng”, ông Trần Trung Hiếu nhấn mạnh.


Hội nghị triển khai Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Tại hội nghị, Trưởng phòng Thanh tra Du lịch - Bộ VHTTDL Tạ Văn Đại đã phổ biến các nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; hướng dẫn các nội dung nghiệp vụ thanh kiểm tra, quy trình thanh kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, nghiệp cụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động du lịch…

TS. Nguyễn Thu Thủy (Khoa Du lịch - Đại học KHXH&NV Hà Nội) đã tập huấn cho các doanh nghiệp tham gia hội nghị những kỹ năng kết nối, xây dựng sản phẩm du lịch, các vấn đề về quan hệ trong du lịch, mô hình dịch vụ du lịch…

Thanh Minh

Thanh Minh