Những hình ảnh, hiện vật quý gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ

19/05/2020

Gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về quê hương, gia đình, hành trình tìm đường cứu nước và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (quận Ba Đình, Hà Nội).