Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu đón khách du lịch năm 2022

28/07/2022

So với kế hoạch được thành phố đặt ra đầu năm nay, ngành du lịch Thủ đô đã hoàn thành mục tiêu đón khách du lịch đến Hà Nội. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng.

 

Tháng 7, khách du lịch quốc tế và nội địa được dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,94 triệu lượt khách (tháng 7/2021 đạt 17 nghìn lượt khách). Trong đó, khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt khách; khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 141 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6,15 nghìn tỷ đồng.

Dự kiến, 7 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 10,62 triệu lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 425,9 nghìn lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 10,2 triệu lượt khách, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, so với kế hoạch được thành phố đặt ra đầu năm nay, ngành du lịch Thủ đô đã hoàn thành mục tiêu đón khách du lịch đến Hà Nội.

Mục tiêu thành phố đặt ra là phấn đấu năm 2022, Hà Nội đón và phục vụ từ 9-10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2-2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến từ 27,84-35,84 nghìn tỷ đồng.