Giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank lan tỏa tinh thần "Bước chạy Vì một Việt Nam vượt trội"

14/09/2023

Ba ngày 15-17.9 tới đây sẽ diễn ra giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank mùa thứ 2 để cùng lan tỏa tinh thần "Bước chạy Vì một Việt Nam vượt trội". Sự kiện được tổ chức bởi Sunrise Events Việt Nam (SEV) với sự hỗ trợ từ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tự hào là Nhà tài trợ chiến lược cho giải chạy này.

Ba ngày 15-17.9 tới đây sẽ diễn ra giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank mùa thứ 2 để cùng lan tỏa tinh thần "Bước chạy Vì một Việt Nam vượt trội". Sự kiện được tổ chức bởi Sunrise Events Việt Nam (SEV) với sự hỗ trợ từ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tự hào là Nhà tài trợ chiến lược cho giải chạy này.