Đại hội Công đoàn Sở Du lịch Hà Nội

01/03/2023

- Sáng 27-2, tại số 11B Cát Linh (Hà Nội), Đại hội Công đoàn Sở Du lịch Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức, với chủ đề “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, nhằm tích cực triển khai, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nhiệm kỳ 2017-2022, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Thành phố, Công đoàn Sở Du lịch đã tăng cường công tác duy trì, đẩy mạnh phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt những nội dung và chương trình công tác đề ra.

Thông qua các phong trào thi đua của Công đoàn Sở, CBCCVCLĐ và đoàn viên Công đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến trong công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố, thiết thực lập thành tích chào mừng chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và của tổ chức Công đoàn, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, người lao động, Công đoàn Sở Du lịch hàng năm được công nhận danh hiệu Hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

1233.jpg

Ban Chấp hành Công đoàn Sở Du lịch Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 nhận hoa chúc mừng.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Sở đặt mục tiêu “Nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp điều hành của Ban chấp hành Công đoàn Sở, xây dựng tổ chức Công đoàn qua đó góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết của đoàn viên, CBCCVCLĐ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu thực hiện thành công chủ đề Đại hội nhiệm kì 2023-2028.”

Công đoàn Sở cũng đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, bao gồm: Tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp đến 100% CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn; 100% đoàn viên tích cực hưởng ứng phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua trong CBCCVCLĐ, có trên 75% CBCCVCLĐ đạt các danh hiệu thi đua các cấp: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua”, “Người tốt - Việc tốt”... Đặc biệt, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; phát huy vai trò trong việc xây dựng mối đoàn kết tập thể, gắn bó trong cơ quan Sở và toàn ngành.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 thành viên; 01 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.