Bộ nhận diện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tại Hà Nội

08/11/2018

Thực hiện Quyết định số 4171/QĐ-BVHTTDL ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, theo đó, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra từ 25/11/2018 đến 10/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh/thành: Hòa Bình, Khánh Hòa. Đây là sự kiện thể thao lớn của cả nước, có ý nghĩa chính trị - xã hội thiết thực, tập hợp vận động viên xuất sắc của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành quân đội, công an tham dự.

Để công tác tuyên truyền về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đạt hiệu quả, phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Sở Du lịch trân trọng kính gửi bộ nhận diện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tại địa chỉ: https://drive.google.com/open?id=1xONOe1HA2n_QrMboAeOuI2ySS4Q3_wm5