Tuần lễ du lịch làng nghề lụa Vạn Phúc

Làng lụa Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội (Xem bản đồ)

08/11/2018