Triển lãm “Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường”

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - 28A đường Điện Biên Phủ (Xem bản đồ)

14/08/2019