Lễ hội hoa ban Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Xem bản đồ)

06/04/2019