Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng 8/2018

Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam - số 2 Hoa Lư (Xem bản đồ)

16/08/2018

https://www.facebook.com/khonggiansachcuhanoi/