Festival guitar Quốc tế Alma Hà Nội lần thứ 2

Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Số 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội (Xem bản đồ)

26/10/2018