CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI Á CHÂU

ASIALANDTRAVEL AND DEVELOPMENT TRADING COMPANY LIMITED

ASIALAND CO., LTD

Tầng 2, số 38, Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa (Xem bản đồ)

84 24 35746910 / 35746911

www.asialandtravel.com.vn

info@asialandtravel.com.vn

Giấy phép kinh doanh dịch vụ
Lữ hành quốc tế

01-447/2015/TCDL-GP LHQT

Số quyết định: 01-447/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp lại:

Ngày cấp lần đầu: 31-12-2014

QR Code

PDF