Giấy phép kinh doanh dịch vụ
Lữ hành quốc tế

530/2006/TCDL-GP LHQT

Số quyết định: 530/2006/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp lại: 17-05-2017

Ngày cấp lần đầu: 22-05-2006

QR Code

PDF