CÔNG TY TNHH DU LỊCH HÀNH TRÌNH PHƯƠNG ĐÔNG

ORIENT JOURNEY TRAVEL COMPANY LIMITED

ORIENT JOURNEY CO., LTD

B11/D21 Khu đô thị mới Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy (Xem bản đồ)

84 24 37480841

http://www.hanhtrinhphuongdong.com

info@hanhtrinh-phuongdong.com

Giấy phép kinh doanh dịch vụ
Lữ hành quốc tế

01-354/2014/TCDL-GP LHQT

Số quyết định: 01-354/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp lại:

Ngày cấp lần đầu: 12-12-2014

QR Code

PDF