CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NAM THÁI BÌNH DƯƠNG

SOUTH PACIFIC TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

SP TRAVEL., JSC

81C, Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm (Xem bản đồ)

84 24 37474558 / 84 24 37478006

www.southpacifictravel.com.vn

info@southpacifichp.com.vn / tuyentd@southpacifictravel.com.vn

Giấy phép kinh doanh dịch vụ
Lữ hành quốc tế

807/2008/TCDL-GP LHQT

Số quyết định: 807/2008/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp lại: 31-12-2014

Ngày cấp lần đầu: 08-05-2008

QR Code

PDF