CÔNG TY CỔ PHẦN ASAHI TRAVEL VIỆT NAM

ASAHI TRAVEL VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

2F/141/9, Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam (Xem bản đồ)

84 93 459 91 93

www.asahitravelvietnam.com

asahitravelvietnam@gmail.com

Giấy phép kinh doanh dịch vụ
Lữ hành quốc tế

01-1203/2018/TCDL-GP LHQT

Số quyết định: 01-1203/2018/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp lại:

Ngày cấp lần đầu: 29-11-2018

QR Code

PDF