Nhà nghỉ Núi Đôi

Tổ 1, TT Sóc Sơn, Sóc Sơn (Xem bản đồ)

(+84) 24

Chưa xếp hạng

Mã số chứng nhận

Số quyết định:

Ngày cấp: 13-07-2018

Hiệu lực đến: 13-07-2018

QR Code

PDF