Làng nghề mây tre đan Phú Vinh

Phú Nghĩa, Chương Mỹ (Xem bản đồ)

UBND xã Phú Nghĩa

(+84) 243.386.6095

Điểm du lịch

Số quyết định:

Ngày cấp: 01-01-1970

QR Code

PDF