Công viên Hồ Tây

Số 614 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ (Xem bản đồ)

Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội

(+84) 98.691.0426

www.congvienhotay.vn

Điểm du lịch

Số quyết định:

Ngày cấp:

QR Code

PDF