Cơ sở ăn uống đạt chuẩn

Mã số chứng nhận

375/QĐ-SDL

Số quyết định: 375/QĐ-SDL

Ngày cấp: 02-08-2018

Hiệu lực đến: 02-08-2021

QR Code

PDF

hướng dẫn bình chọn

Bước 1

Click chọn “Đăng Ký Bình Chọn”

Bước 2

Tìm kiếm đơn vị trên bộ lọc trang danh sách hoặc tìm theo từ khoá

Bước 3

Bình chọn cho đơn vị yêu thích bằng nút “Bình Chọn” tại trang chi tiết đơn vị

Bước 4

Hoàn thành bình chọn

Xem hướng dẫn chi tiết

ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN

Đăng ký qua Facebook