Cơ sở mua sắm đạt chuẩn

0 Lượt bình chọn

Mã số chứng nhận

548/QĐ-SDL

Số quyết định: 548/QĐ-SDL

Ngày cấp: 15-09-2017

Hiệu lực đến: 15-09-2020

QR Code

PDF

hướng dẫn bình chọn

Bước 1

Click chọn “Đăng Ký Bình Chọn”

Bước 2

Tìm kiếm đơn vị trên bộ lọc trang danh sách hoặc tìm theo từ khoá

Bước 3

Bình chọn cho đơn vị yêu thích bằng nút “Bình Chọn” tại trang chi tiết đơn vị

Bước 4

Hoàn thành bình chọn

Xem hướng dẫn chi tiết

ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN

Đăng ký qua Facebook