Lượt truy cập: 166899

Bước 1 : Đăng ký tài khoản để bình chọn

Vào đường link http://www.worldtravelawards.com/register

Bước 2: Xác thực tài khoản bằng email

a. Trong hộp thư đến World Travel Awards sẽ gửi 1 email xác nhận

b. Xác nhận bằng cách chọn VERIFY YOUR EMAIL

Bước 3 : Thực hiện bình chọn cho Thành Phố Hà Nội

a. Chọn mục “World”

b. Chọn mục “59.World’s Leading City Destination”

c. Trong World Chọn “Hanoi, Vietnam”

SỞ DU LỊCH HÀ NỘI

https://sodulich.hanoi.gov.vn
Design by Az Solutions