Văn bản pháp luật

STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2015/TT-BLĐTBXH 220 18/06/2015 19:00:00 Thông tư số 22/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
38/2011/TT-BLĐTBXH 250 21/12/2011 19:00:00 Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 21/12/2011 Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Máy tính và công nghệ thông tin - Dịch vụ vận tải - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân
163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL 288 12/11/2014 19:00:00 Thông tư liên tịch 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 12/11/2014 về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020
Số 3423/QĐ-BVHTTDL 276 17/10/2014 19:00:00 Quyết định ban hành Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu tổ quốc
2151/QĐ-TTg 254 11/11/2013 19:00:00 Quyết định số 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013 về phê duyệt chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2013 - 2020
11 Quyết định 23/1999/QĐ-TTg
29 Mẫu biểu báo cáo theo Thông tư 89/2005/TT-BTC
32 Quyết định 136/2001/QĐ-TTg
31 Dự thảo Nghị định về lữ hành,vận chuyển khách du lịch và hướng dẫn du lịch
30 91/2005/TT-BTC 18/10/2005 19:00:00 Qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
4 Phieu_dieu_tra_ca_nhan
39 7-Nghị định 119-HĐBT
43 3-Nghị định 145 CP
10 Thông tư 03/2004/TT-BTC
14 Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN
13 Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA
15 Quyết định 194/2005/QĐ-TTg
16 Thông tư 60/2005/TT-BTC
20 Thông tư 10/2004/TT-BTC
17 Quyết định 1205/2005/QĐ-BCA (A11)
18 Quyết định 229/QĐ-TTg
19 Thông tư 127/2004/TT-BTC
27 Thng tư lin tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngy 10/7/2003
35 Thông tư 25/2002/TT-BTC
40 6-Nghị định 120-HĐBT
41 5-Nghị định 32-CP
46 8-Nghị định 447-HĐBT
44 2-Quyết định 164-BNT-TCCB
42 4-Quyết nghị 262 NQ/QHK6
45 1-Nghị định 26 CP
49 273/2005/QĐ-TTG 31/10/2005 19:00:00 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới
47 Công văn 804/TCDL-LH
48 Quyết định 02/2001/QĐ-TCDL
21 79/2005/TT-BTC 15/09/2005 19:00:00 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
28 89/2005/TT-BTC 13/10/2005 19:00:00 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2005, 2006
183 Chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các tỉnh phía Nam
221 Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 - 2010
200 Phụ lục - Chương trình Hành động của ngành Du lịch
3 Hop_giao_ban_T305
36 11-Nghị định 53/CP
38 9-Nghị định 05-CP
37 10-Nghị định 20-CP
34 Thông tư 113/2004/TT-BTC
33 Thông tư 81/2002/TT-BTC
6 Tài liệu lịch sử ngành du lịch
5 Dsachcosodaotao2004
7 Công văn 483/TCDL-LH
9 Quy chế miễn thị thực 4 nước Bắc Âu
22 Thông tư 109/2001/TT-BTC
24 Thông tư 111/1998/TT-BTC
25 Thông tư 63/2005/TT-BTC
23 Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT
26 Quyết định 68/2005/QĐ-BTC
2 121/2006/QĐ-TTg 29/05/2006 19:00:00 Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010
12 Nghị định số 32/2005/NĐ-CP
1 Thông tư 03/2002/TT-NHNN
8 808/2005/QĐ-BNG 13/04/2005 19:00:00 Ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển
Thông tư 121/2002/TT-BTC
91/1997/TT/BTC 19/12/1997 19:00:00 Thông tư 91/1997/TT/BTC Bộ Tài chính ban hành ngày 19/12/1997 về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 86/1997/TT/BTC ngày 26/11/1997 của Bộ tài chính hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sạn
253 Chương trình Hành động của ngành Du lịch
256 Chương trình dự kiến roadshow tại Trung Quốc tháng 10/2010
5 Chương trình roadshow ĐL
27 Quy chuẩn Logo-Slogan chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2012-2015
63 Giải thích tiêu đề - biểu tượng Chương trình XTDLQG 2012 - 2015
1183/QĐ-BVHTTDL 110 29/03/2012 19:00:00 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ trong các lĩnh vực về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch nhiệm kỳ 2011-2016
128 Thư mời tham dự Chương trình sản phẩm gia đình Việt
181 Hồ sơ chương trình sản phẩm gia đình Việt
285 Chương trình khảo sát Bắc Trung Bộ 2012
280 Khung chương trình tập huấn nghiệp vụ du lịch
321/QĐ-TTg 69 18/02/2013 19:00:00 Phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020
60 Chương trình kích cầu du lịch 2013
126/2010/TT-BTC 262 24/08/2010 19:00:00 Thông tư 126/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010
31/2003/TT-BTC 234 16/04/2003 19:00:00 Thông tư 31/2003/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002-2005 do Bộ Tài chính ban hành
04/2000/TT-BTC 128 10/01/2000 19:00:00 Thông tư 04/2000/TT-BTC về việc quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành
51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL 196 26/04/2013 19:00:00 Thông tư liên tịch 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015
215/QĐ-TTg 175 06/02/2014 19:00:00 Quyết định 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6/02/2014: Phê duyệt chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
430/QĐ-BVHTTDL 177 27/02/2014 19:00:00 Quyết định về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
49/2003/QĐ-BVHTT 253 22/08/2003 19:00:00 Quyết định 49/2003/QĐ-BVHTT sửa đổi Quyết định 18/2002/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành
79/2002/QĐ-TTg 168 18/06/2002 19:00:00 Quyết định 79/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/6/2002 về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài
150/2003/QĐ-TTg 16 22/07/2003 19:00:00 Quyết định 150/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/7/2003 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 và Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài
101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL 235 30/07/2014 19:00:00 Thông tư 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ban hành ngày 30/7/2014 về Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020
08 /KH-SDL 08/01/2018 14:45:48 Thực hiện công tác quản lý nhà nước và phát triển Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018
254 /BC-SDL 08/12/2017 14:45:48 Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và phát triển du lịch năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
37 16/01/2018 10:16:55 CV 37 triển khai nội dung Luật Du lịch 2017
2295/SVHTTDL-QLDL 28/12/2017 14:32:33 Công văn 2295/SVHTTDL-QLDL ngày 28/12/2017