Thủ tục hành chính

STT Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Tên thủ tục
STT Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Tên thủ tục
9 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
26 Khách sạn Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
18 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch
32 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế
35 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam
39 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch
44 Khách sạn Thủ tục đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch.
29 Khách sạn Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch
30 Khách sạn Thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.
31 Khách sạn Thủ tục đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.
33 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài
43 Khách sạn Thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch.
41 Quản lý chung ngành du lịch Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
42 Khách sạn Thủ tục đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch.
2 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
12 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
17 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch
10 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
3 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
8 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
36 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
11 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ
28 Khách sạn Thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch.
34 Lữ hành Tổng cục Du lịch Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài
40 Quản lý chung ngành du lịch Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
45 Khách sạn Thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch