14-06-2018 Số lượt xem: 26

Tối 9/6, hai đội pháo hoa Bồ Đào Nha và Thụy Điển đã có màn trình diễn pháo hoa đẹp tuyệt vời bên sông Hàn (Đà Nẵng) thơ mộng.

Tối 9/6, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 diễn ra với đêm thi thứ tư giữa hai đội Grupo Luso – Bồ Đào Nha và Göteborgs FyrverkeriFabrik- Thụy Điển.

Bên bờ sông Hàn (TP.Đà Nẵng) thơ mộng, hai đội pháo hoa Bồ Đào Nha và Thụy Điển đã có màn trình diễn pháo hoa đẹp tuyệt vời với chủ đề "Nhịp cầu Khát vọng".

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại màn trình diễn pháo hoa của hai đội Grupo Luso – Bồ Đào Nha và Göteborgs FyrverkeriFabrik- Thụy Điển:

1: Đội Grupo Luso – Bồ Đào Nha:

Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 1
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 2
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 3
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 4
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 5
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 6
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 7
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 8
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 9
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 10
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 11
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 12
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 13
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 14
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 15
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 16
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 17
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 18
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 19

2. Đội Göteborgs FyrverkeriFabrik- Thụy Điển:

Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 20
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 21
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 22
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 23
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 24
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 25
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 26
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 27
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 28
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 29
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 30
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 31
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 32
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 33
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 34
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 35
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 36
Ngắm màn pháo hoa đẹp tuyệt vời hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển - ảnh 37

Nguồn: http://toquoc.vn

Bài viết liên quan